Om Beneforte

Benefortebroccoli utvecklades på John Innes Centre och på Institute of Food Research, två institut som ingår i Norwich Research Park. Från att på 80-talet ha identifierat en glucophaninrik vild broccolisläkting, har det tagit många år av växtförädling, fältförsök och undersökningar angående de potentiella hälsofördelarna till att leverera Benefortebroccoli till livsmedelsbutikernas hyllor.

Denna långsiktiga offentligt finansierade vetenskapsundersökning stöds av Biotechnology and Biological Sciense Research Council (BBSRC) ett vetenskapligt råd som investerar i bioteknik av världsklass för att sprida ny kunskap, nya produkter, nya tjänster och ny strategier. BBSRC stödjer aktivt de forskare och det arbete de investerat i för att bidra till gynnsam ekonomisk tillväxt och välbefinnande i Storbritannien och utanför.

Tidslinje

Datum Händelse
1984

Frön av vilda brassicas (kålsläktingar) samlas in i södra Italien och på Sicilien till fröbanker.

Wild brassica plants
Frö-/genbanker är nödvändiga för att rädda mångfalden i biologin till framtida generationer.
1990

Vild brassica analyseras för innehåll av glucosinolater.

En brassicaart med hög halt av glucosinolater korsas med en kultiverad broccoli.


En vanlig broccoliplanta och Brassica villosa, den vilda varianten.
1995

Förädlingsprocess startar på John Innes Centre.


Korsning omfattar att ta pollen från en planta och till blomman på en annan.
1996 - 1999

Upprepade korsningsomgångar krävs för att enbart föra över de glucosinolatproducerande generna från den vilda Brassicaplantan.


Broccoliodlingar på John Innes Centre.
2000 - 2009

Intensiv kommersiell förädling tas upp av ledande grönsaksfröföretaget Seminis.

Kommersiell förädling försäkrar att varianterna matchar konsumenternas krav på form och färg likväl som odlarnas behov av hög avkastning och anpassning till odlingsförutsättningarna.


Den glucoraphaninrika broccolivariaten som blir Beneforte ser identisk ut med vanlig broccoli.
2001 - 2011

Fältförsök av den glucoraphaninrika broccolin utförs i olika delar av världen. Fältförsök   är nödvändiga för att visa att broccolin förekommer i såväl skiftande variationer som att den höga halten av glucoraphanin behålls var än i världen den odlas.


Odlingsplatser med broccoli i Spanien 2010.
2002 - nutid

De första undersökningarna av hälsovinster för människor med hjälp av en kost med glucoraphaninrik broccoli startar.

Institute of Food Research genomför ständigt undersökningar med frivilliga personer för att fastställa glucoraphaninets hälsofördelar.


IFR forskare levererar frusen glucoraphaninrik broccoli för tester 2010.
2011

Glucoraphaninrik broccoli introducerades på den brittiska marknaden under namnet Beneforte.


Benefortebroccoli som odlas i Lincolnshire för att förse livsmedelsbutikerna i Storbritannien.
2013 Beneforte introduceras på svenska marknaden.  
2014

Under säsongen för svenskodlad Beneforte tar merparten av de svenska kedjorna in produkten.