Nyheter

Berikad broccoli reducerar kolesterol
Att inkludera den nya broccolisorten i sin diet reducerar LDL-kolesterolnivåerna i blodet med runt 6% enligt resultaten från de humanstudier som har letts av IFR (Institute of Food Research) i England.

Broccolisorten har växtförädlats för att innehålla 2-3 gånger mer av det naturligt förekommande ämnet glucoraphanin. Broccolin finns nu att köpa i dagligvaruhandeln under namnet Beneforte Superbroccoli.

Genom ett samarbete mellan kollegor vid University of Reading har man i två oberoende studier gett totalt 130 volontärer 400g av högglucoraphaninbroccolin per vecka som komplement till den vanliga dieten.

Efter 12 veckor syntes en sänkning av LDL-kolesterolnivåerna med i medel cirka 6%. Förhöjda LDL-kolesterolnivåer är en erkänd riskfaktor för hjärt-/kärlsjukdomar. Även om sänkningen dessa undersökningar visat på är små så betyder en sänkning av LDL-kolesterolet med 1% utslaget på befolkningsmängden en 1-2% riskreduktion av kardiovaskulära sjukdomar.

Glucoraphanin antas hjälpa våra kroppar att återställa cellernas naturliga metabolism. Mitokondrierna, cellernas energicentrum, omvandlar socker och fetter till energi. Men om de inte fungerar effektivt eller om vi förser dem med för mycket fett eller socker så svarar cellen bland annat med att omvandla överskottet till kolesterol.

Glucoraphanin omvandlas i kroppen till sulphoraphane ett ämne som triggar specifika gener att aktivera våra kroppars försvar gentemot överskottsproduktion och återställer metabolismen så att cellen inte producerar LDL-kolesterol. I denna nya studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Molecular Nutrition and Food Research ges bevis för denna reduktion.

Högglucoraphanin Beneforte broccoli har tagits fram med traditionella växtförädlingstekniker hos IFR’s partners på Norwich Research Park, the John Innes Centre och University of East Anglia och Semenis Vegetable Seed Inc.

Denna studie finansierades av BBSRC (Biotechnology and Biological Sciences Research Council), Innovate UK och Semenis Vegetable Seeds Inc.

Andra livsmedel eller ingredienser som har bevisats ha en LDL-kolesterolsänkande effekt är betaglukaner i vete och växtstanoler. Dessa reducerar kroppens kolesterolabsorption. Då glucoraphanin arbetar genom att reducera kroppens produktion är det troligt att en kost där även dessa livsmedel är inkluderade har en additativ effekt.

Referens: “A diet rich in high glucoraphanin broccoli reduces plasma LDL cholesterol: evidence from randomised controlled trials”, Armah, C.N. Molecular Nutrition and Food Research
DOI 10.1002/mnfr.201400863

Skandinaviska konsumenter har under senare år alltmer efterfrågat naturlig mat utan tillsatser och särskilt mat som är hälsosam. Livsmedelmyndigheter runt om i världen rekommenderar också ett högre intag av frukt och grönsaker och varnar för risker med kosttillskott i form av t.ex. tabletter. Med syfte att höja den hälsomässiga kvaliteten på ett naturligt sätt, har genom traditionell växtförädling en vild broccolisläkting korsats med vanlig broccoli, och resultatet har blivit en ny sort; Beneforte ’Superbroccoli’.

Beneforte har nu i Skandinavisk odling visats innehålla dubbelt så hög halt av glucoraphanin, ett ämne som i internationella undersökningar har förknippats med goda hälsoeffekter. På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, Skåne, har analyser utförts på två broccolisorter odlade hos tre olika odlare och platser i Sverige under säsongen 2013. Beneforte jämfördes med en vanligt kommersiellt odlad sort och halten av glucoraphanin, en speciellt hälsomässigt intressant glukosinolat, har visats vara dubbelt så hög i Beneforte  som i den jämförda vanliga sorten. Även ett annat liknande ämne, glucoiberin, hade två till tre gånger högre halt i Beneforte än i den jämförda sorten.

Glucosinolater finns i kålfamiljen Brassicaceae, men förekommer även sporadiskt i andra familjer. Flera studier har visat att dieter som innehåller mycket av dessa grönsaker kan skydda mot kroniska sjukdomar som cancer, hjärt-/kärlsjukdomar och typ II diabetes. Det anses att den hälsomässigt gynnsamma effekten uppkommer ur nedbrytningsprodukter av glykosinolater och speciellt från glucoraphanin som finns i broccoli.

Professor Richard Mithen från livsmedelsforskningsinstitutet (IFR) i Storbritannien har visat att broccoli som producerar högre halter av glucoraphanin kan återställa processer inne i våra celler som förstörs när vi åldras eller äter för mycket fett och socker. När glucoraphanin bryts ner i kroppen bildas nämligen ämnen som kan aktivera kroppens naturliga försvarsmekanismer mot detta. Studier där man tittar på hur Beneforte kan skydda människors hälsa pågår nu i Storbritannien.

Beneforté i M&S Magazine

Beneforte article in M&S Magazine

Broccoli kan vara nyckeln i kampen mot osteoarthritis, artros.

Ett ämne som hittats i broccoli kan vara nyckeln till att förebygga eller förhindra utvecklingen av den mest kända formen av artros, enligt nya undersökningar utförda av University of East Anglia.

En undersökning visar att sulphorphane, vilket kan erhållas genom att äta glucoraphanin som finns i broccoli, minskar förslitningen av brosket i lederna vilket förknippas med artros. Forskare i UEA följer nu upp denna upptäckt genom försök på människori liten skala. De kommer att äta en diet bestående av Benefortébroccoli, vilken har en högre halt av glucoraphanin, under två veckor innan tänkt operation utförs. Forskarna kommer sedan att se om den förebyggande dieten påverkar ledernas ämnesomsättning.

Läs hela berättelsen på UEA:s hemsida.