Glucoraphanin

Glucoraphanin är ett naturligt ämne som nästan uteslutande förekommer i broccoli. Många undersökningar i olika länder har uppmärksammat ett samband mellan broccoli och en minskning av risken för att utveckla vissa kroniska sjukdomar som cancer och hjärtsjukdomar. Pågående forskning tyder på att glucoraphanin är det ämne som ligger bakom dessa positiva hälsoeffekter. Beneforté innehåller 2–3 gånger mer glucoraphanin än andra broccolisorter.

När vi äter broccoli omvandlas glucoraphanin till ett annat ämne, nämligen soforofan,  som aktiverar antioxidantförsvaret. Antioxidanterna hjälper till att återställa vår ämnesomsättning och avlägsna några av de potentiellt skadliga effekter som en rubbad ämnesomsättning kan leda till. Sådana metabola rubbningar bidrar till en ökad risk att utveckla kroniska sjukdomar som hjärtsjukdom och vissa cancerformer. Vi tror att det är den här ”korrigeringen” av vårt metabola system, som sker när antioxidantförsvaret aktiveras genom att äta glucoraphanin, som ligger bakom det faktum att personer som äter mycket broccoli och andra korsblommiga grönsaker har en minskad risk att utveckla dessa sjukdomar.

Vi undersöker nu sambandet mellan glucoraphanin, antioxidanter, ämnesomsättning och sjukdomar. Det är den goda bakteriefloran i vårt matsmältningssystem som omvandlar glucoraphanin till sulforafan. Några få timmar efter att vi ätit broccoli kan vi upptäcka sulforafan i blodet. Därifrån transporteras det vidare till cellerna i levern och andra vävnader där det aktiverar antioxidantförsvaret i våra kroppar.

Våra celler innehåller ett protein som kallas Nrf2. Nrf2 binds ofta till ett annat protein kallat KEAP1, som drar med sig Nrf2-proteinet så att detta kan spjälkas för naturlig återvinning. När sulforafan kommer in i våra celler bryter det länken mellan Nrf2 och KEAP1. Nrf2 kan nu fritt ta sig in i cellkärnan, där vårt DNA är lagrat. Vårt DNA innehåller de instruktioner, i form av gener, som krävs för att hålla oss, och alla proteiner och enzymer som håller oss friska, vid liv. Men det är viktigt att rätt gener aktiveras vid rätt tillfälle. Generna är kodade på ett speciellt sätt som talar om för dem om de ska vara aktiva eller inte och Nrf2 binder till denna kod för de gener som tillverkar antioxidanta enzymer och aktiverar dem. Sulforafan är ett av de mest kraftfulla ämnen som kan inducera antioxidanta gener, vilket är skälet till att vi anser att den högre mängden man får i sig genom att äta Benefortébroccoli har så goda effekter.

Benefortébroccoli är det bästa sättet att se till att vår kost innehåller en stor portion glucoraphanin. Vi genomför för närvarande studier för att komma underfund med hur mycket vi måste äta för att uppnå dessa positiva hälsoeffekter. Vissa undersökningar antyder att bör äta motsvarigheten till en portion vanlig broccoli varje dag, men övriga undersökningar visar att vi kan äta mindre. Orsaken kan vara att halten glucoraphanin i broccoli ofta fluktuerar. Det är därför vi har utvecklat Benefortébroccoli som garanterar att du får i dig det glucoraphanin du behöver.

Fältstudier som under tre års tid genomfördes på mer än femtio platser runt om i Europa och Nordamerika visar att Benefortébroccoli konsekvent producerar 2–3 gånger större mängd glucoraphanin än andra ledande broccolisorter, utan att påverka hur mycket den ger, kvalitéten eller halterna av andra näringsämnen. Svavel är en nödvändig komponent för glucoraphanin och Benefortébroccoli absorberar lättare svavel från jorden och styr också lättare svavlet till att producera glucoraphanin än andra varianter av broccoli, vilka i fattiga jordar får kämpa för att tillverka mycket glucoraphanin. Detta förklarar varför man kan lita på att Beneforté konsekvent ger mer glucoraphanin än vanlig broccoli.