En sund ämnesomsättning

Alla våra celler innehåller de centrala ämnesomsättningsfunktioner som omvandlar kolhydrater och fetter i det vi äter till energi och andra användbara ämnen som behövs för att allt ska fungera. När vi åldras eller cellerna blir stressade fungerar vår ämnesomsättning sämre och vi börjar utveckla något som kallas reaktivt syre eller ROS (från engelskans Reactive Oxygen Species). En frisk cell behöver en mindre mängd ROS, men en alltför stor mängd kan vara skadlig. Genom att regelbundet få i oss glucoraphanin kan vi hålla det reaktiva syret inom säkra gränser, vilket hjälper vår ämnesomsättning att fungera normalt. En effekt av att hålla ROS i balans är att vi förbränner fett effektivt istället för att lagra det i våra kroppar.